Játékszabályzat

Játékszabályzat a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 2023. szeptember 6-12. között bonyolított online játékához

1. Általános információ

A nyereményjáték (a továbbiakban “Játék") szervezője és lebonyolítója a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány (1027 Budapest, Bem rakpart 50.) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

A Szervező hivatalos elérhetősége: bohocdoktorok@pirosorr.hu

Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. 

A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik.  A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2. A Játék menete

A Szervező adomany.pirosorr.hu oldalán legalább 5000 forint értékben adományozó Játékosok sorsolásban vesznek részt nyereményekért.

A Játék időtartama: 2023. szeptember 6, 12:00 - 2023. szeptember 13., 00:00

A fent jelzett időtartam kezdete előtt és befejezése után érkező aktivitás érvénytelen.

Nyertesek sorsolásának ideje: 2023. szeptember 13., 12:00 

A Nyertesek és Pótnyertesek sorsolásának a módja: véletlenszerű a www.random.org weboldal használatával. A sorsolást menetét és eredményét jegyzőkönyv rögzíti.

A Nyerteseket, illetve szükség esetén a Pótnyerteseket Szervező e-mailben értesíti.

A Nyertesek hozzájárulnak, hogy róluk fotó készüljön, és Szervező azt saját weboldalán és Facebook-oldalán nyilvánosságra hozza.

3. A Nyertesek és Pótnyertesek

Amennyiben az értesített Nyertesek 2024. szeptember 14-én 12 óráig nem jeleznek vissza vagy nem kívánnak élni nyereményükkel, helyükbe a Pótnyertesek lépnek. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre. Szervező valamennyi nyereményre 2 pótnyertest sorsol.

4. Egyéb

Az adatszolgáltatás hibákért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Játékos másképp nem rendelkezett, Játékos e-mailcímét a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány kizárólag a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

A programon a Nyertes saját felelősségére vesz részt.

abaton-monitoring