Társaságiadó-kedvezmény

Kislány piros orral

Milyen kedvezmények illetik a közhasznú szervezetet támogatókat?

Közhasznú szervezet, így a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány egyszeri támogatás (pénz, eszköz vagy szolgáltatás) után az adomány 20%-ának megfelelő, tartós adományozás során pedig a pénzbeli támogatás további 20%-ának megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt.

A vállalati adományozás adózásának szabályai

Csak a társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére is.

a) Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

b) Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. (2. §, 20. pont) szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

20 százaléka egyezeri támogatás esetén,
további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.


1+3 év: mit takar a tartós adományozás?

Az alapítvány, vagy az egyesület és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.


Igazolás az adomány összegéről

A támogatott szervezet az adományról kedvezményre jogosító igazolást ad, amelynek birtokában a támogató a hatályos és rá vonatkozó szabályok szerint adó illetve adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el.

További információért lépj kapcsolatba velünk!

Gricz István
Vállalati kapcsolatok menedzser
T: 06 30 219-5198
abaton-monitoring